Witamy na stronie firmy YT Investments

Zespół YT Investments wspiera decyzje klienta doskonałą obsługą oraz obiektywnym i profesjonalnym doradztwem. YT od początku swojej działalności koncentruje się na kompleksowej i specjalistycznej obsłudze podmiotów korporacyjnych w zakresie doradztwa finansowego.

W ramach Naszej oferty proponujemy:

  • Usługi pośrednictwa finansowego
  • Usługi z zakresu dystrybucji innych produktów kredytowych
  • Obsługę prawno-finansową

Działalność prowadzona przez Spółkę YT Investments

YT Investments to Spółka koncentrująca się na kompleksowej i specjalistycznej obsłudze podmiotów korporacyjnych w zakresie doradztwa finansowego. Naszym Klientom proponujemy analizę oraz audyt bieżącej sytuacji firmy. Poprzez współpracę z partnerami strategicznymi i specjalistami prowadzimy usługi doradztwa gospodarczego w obszarach wymagających zmian i wsparcia.

Model działania Spółki polega na dostarczaniu klientowi zindywidualizowanego produktu finansowego dostosowanego do jego potrzeb i oczekiwań.

Świadczymy również usługi związane z doradztwem dotyczącym kredytów hipotecznych, które mają na celu optymalny wybór oferty instytucji finansowej. Nasi doradcy przeprowadzają analizę formalną i cenową dostępnych produktów pod kątem oczekiwań i możliwości klienta, koordynując jednocześnie cały proces niejednokrotnie związany ze skomplikowanymi formalnościami.


Relacje inwestroskie

Aktualności

brak dostępnych aktualności

W skład Zarządu Emitenta wchodzi obecnie

Zbigniew Paweł Krzypkowski – Prezes Zarządu.
Pan Zbigniew Krzypkowski – Członek Rady Nadzorczej.


Pełni obecnie kadencje Członka Rady Nadzorczej spółki GAF Global Audit and Finance S.A. z siedzibą w Warszawie. Kadencja rozpoczęła się w dniu 28 maja 2014 roku na mocy uchwały nr 11 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 maja 2014 r. (akt notarialny Rep. A nr 8294/2014). Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi 3 (słownie: trzy) lata. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy; w razie odwołania z Rady, z dniem odwołania; w przypadku rezygnacji z Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji. Obecna kadencja członka Rady Nadzorczej zakończy się najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pan Zbigniew Krzypkowski jest absolwentem Wydział Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył podyplomowe studia w zakresie "Wiedza o społeczeństwie" w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi. Posiada tytuł nauczyciela mianowanego. Pan Zbigniew Krzypkowski posiada 13 lat doświadczenia zawodowego.


Podstawowe informacje o produktach i usługach.

Usługi pośrednictwa finansowego

Podstawowymi produktami w obszarze, w którym świadczymy usługi pośrednictwa, są kredyty hipoteczne oraz usługi z zakresu dystrybucji kredytów hipotecznych. Doradztwo z zakresu kredytów hipotecznych świadczone przez Spółkę obejmuje szerokie spektrum zagadnień dokumentacyjnych oraz finansowych i ma na celu optymalny wybór oferty instytucji finansowych pod kątem indywidualnych potrzeb i oczekiwań odbiorcy. W ramach przedmiotowej usługi pracownicy Emitenta pomagają klientom w wyborze oraz ocenie produktów hipotecznych proponowanych przez współpracujące instytucje bankowe.

Usługi z zakresu dystrybucji innych produktów kredytowych

Usługi doradztwa w zakresie produktów kredytowych obejmuje oprócz kredytów hipotecznych, także produkty gotówkowe, konsolidacyjne i produkty dla małych i średnich firm. Połączenie oferty dla osób fizycznych i przedsiębiorstw tworzy synergię i umożliwia lepszą obsługę osób fizycznych będących jednocześnie przedsiębiorcami. Doradcy wspierają klienta w wyborze odpowiedniego produktu, doradzają i ułatwiają wybór opcji dodatkowych oraz pomagają w całym procesie gromadzenia dokumentacji i akceptacji wniosku.

Obsluga prawno-finansowa

YT Investments na zasadach outsorsingu realizuje zlecenia obejmujące analizę bądź audyt bieżącej sytuacji firmy. Dzięki doświadczonemu personelowi prowadzimy działalność w zakresie usługi doradztwa gospodarczego w obszarach wymagających zmian i wsparcia, należą do nich głównie doradztwo w zakresie prawa, finansów i audyty.


Naszym celem jako przedsiebiorstwa jest nie tylko najlepszy
lecz wrecz wyjatkowy poziom obslugi klienta.

Skontaktuj sie z nami

Odpowiemy na najbardziej wymagajace pytania

YT INVESTMENTS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA

Czerniakowska 145/1/B40
00-453 Warszawa

REGON: 146686027
NIP: 7010381071
KRS: 0000463003

 biuro@ytinvestment.pl

BIURO

Inflancka 11 lok. 71
00-189 Warszawa

Tomasz Fijałkowski
 +48 696 320 461
 biuro@ytinvestments.pl